Aanmelding lid

Middels onderstaand formulier kun je je aanmelden als nieuw lid bij ELTC. Op deze aanmelding zijn de algemene voorwaarden van kracht.
Generated with MOOJ Proforms Basic 1.2
* Vereiste informatie.
Naam *
Voorletters *
Roepnaam
Geslacht *
Man
Vrouw
Adres + huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Geboortedatum *
E-mailadres *
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
Wil je training volgen?
Ja
Nee
Wil je competitie spelen?
Ja
Nee
Ben je lid (geweest) van een bij de KNLTB aangesloten vereniging? *
Ja
Nee
Zo ja, bij welke vereniging?
Zo ja, wat was je bondsnummer?
Wil je gebruikmaken van contributiekorting?
Wens je een toegangssleutel voor het tennispark te ontvangen?
Ja
Nee
Algemene voorwaarden *
Pasfoto (voor KNLTB-pas) *